EUHA Kongres 2011

U organizaciji EUHA (The European Union of Hearing Aid Acousticians), u Nurnbergu (CCN Ost) od 19. do 21. oktobra 2011. održan je 56. međunarodni  Kongers o slušnim pomagalima i opreme za akustiku. Ovom događaju su prisustvovali i predstavnici Fono Medic-a u sastavu: Milojko Grujičić, direktor, dr Gordana Šukalo, specijalista otorinolaringologije i Aleksandar Grujičić, glavni akustičar. Kongresu su prisustvovali brojni  svjetski poznati proizvođači slušnih aparata i opreme.

 

Delegacija Fono Medic-a je veći dio vremena posvetila štandu Bernafona čiji su slušni aparati zastupljeni  na   teritoriji BiH i tom prilikom ostvarila brojne kontakte sa njihovim menadžerima. Velika pažnja i razgovori su obavljeni i sa proizvođačima pomoćne opreme za akustiku. Ovaj događaj je bio značajan i impresivan zbog toga jer su tom prilikom mnogobrojni stručnjaci sa područja medicinskih nauka, audiologije i akustike razmjenjivali mišljnja, informacije i saznanja o najboljim tehnologijama kako bi one bile dostupne njihovim klijentima koji imaju srednje teška ili teška oštećenja sluha. Pri tome, uvjerili smo se da proizvodi kompanije Bernafon prednjače u pogedu inovativnih tehnologija obrade signala pogotovo kod klijenata sa teškim oštećenjima sluha.