Čištećnje individualne olive

Čistite Vašu individualnu olivu nakon svakog korištenja brišući je sa čistom suvom krpom.

U većini slučajeva nalazi se rupa kroz individualnu olivu (ispod dijela za zvučnik). To nazivamo ventom – otvorom. Ukoliko je vent začepljen ušnom masti, postavite alat za čišćenje sa suprotne strane i gurnite kroz vent kako bi očistili od ušne masti. Ukoliko nemate alat za čišćenje  molimo Vas da se obratite Vašem specijalisti za slušne aparate. 


 

Zamjena cjevčice

Cjevčica na idividualnoj olivi vremenom otvrde (od nošenja) i potrebno ju je zamjeniti. Kako bi zvuk sa aparata na pravi način i u potpunosti dolazio do Vaše bubne opne cjevčica mora da bude čista i prohodna od ušne masti. Prepopručuje se zamjena cjevčice svakih 2-3 mjeseca.

Za zamjenu cjevčice obratite se Vašem specijalisti za slušne aparate.