Pravilnik FZO RS

II 6.3. Slušna medicinska sredstva

Član 44.

Pravo na slušna medicinska sredstva obuhvata pravo na slušni aparat i individualnu olivu, u pravilu za jedno uvo.

 Član 45.

Pravo na slušni aparat i individualnu olivu, ima: a) osigurano lice do navršene 18 godine života, koje ima obostrano trajno oštećenje sluha preko 40 dB u govornom području do 2000 Hz, b) osigurano lice od 18 do navršene 26 godine života, koje je na redovnom školovanju, kod obostranog trajnog oštećenja sluha preko 60 dB u govornom području do 2000 Hz, i v) radno-aktivno osigurano lice koje radi kao prosvjetni radnik ili obavlja poslove koji pretpostavljaju obaveznu komunikaciju sa strankama, što se dokazuje potvrdom poslodavca, kod obostranog trajnog oštećenja sluha preko 60 dB u govornom području do 2000 Hz.

Član 46.

Osigurano lice nema pravo na slušni aparat u slučaju: a) da je sluh na jednom uvu uredan (na nivou 20 dB u govornom području do 2000 Hz) i dovoljan za obavljanje većine poslova, normalno školovanje i za poslove na kojima nije potrebno binauralno slušanje, i b) totalne gluvoće bez rezidualnog ostatka.

 

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju, kao i svaku vrstu pomoći oko eventualnih problema nastalih u proceduri za nabavljanje slušnog aparata putem FZO RS.

051 315 662 , 051 327 310, 066 00 22 77

 

 

 

ZZ Unsko-sanskog kantona

PROCEDURA ZA NABAVKU SLUŠNOG APARATA PREKO ZDRAVSTVENOG ZAVODA UNSKO SANSKOG KANTONA

Slušni aparat preko socijalnog

PROCEDURA ZA NABAVLJANJE SLUŠNOG APARATA PUTEM FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA RS 

1. Nakon što ste izvršili pregled kod doktora specijaliste ORL koji je ustanovio da imate oštećenje sluha (te ispunjavate uslove po Pravilniku koje propisuje Fond zdravstvenog osiguranja RS za nabavku slušnog aparata) dobićete NALAZ, SNIMAK SLUHA - AUDIOMETRIJU I NALOG za nabavku slušnog aparata sa kojim je potrebno da se javite Vašem porodičnom ljekaru;

2. Na osnovu nalaza doktora specijaliste ORL, Vaš porodični ljekar ispunjava NALOG za nabavku individualne olive za slušni aparat.

3. Slijedeći korak je da prikupljene dokumente 

1- NALAZ doktora specijaliste ORL,

2- SNIMAK SLUHA - AUDIOMETRIJA,

3- NALOG za nabavku slušnog aparata i

4- NALOG za nabavku individualne olive

predate u filijalu Fonda zdravstvenog osiguranja RS u Vašem gradu.

*NAPOMENA: Pregled specijaliste ORL, snimak sluha (audiometrija) i nalog za nabavku slušnog aparata možete dobiti u našoj Zdravstvenoj ustanovi potpuno besplatno! 

4. Komisijska obrada Vašeg zatheva obično traje 15-20 radnih dana. Radnici filijale Fonda zdravstvenog osiguranja RS dužni su da Vas obavjeste čim dobiju RJEŠENJE.

Ukoliko to ne učine u predviđenom roku, savjetujemo Vas da lično provjerite da li je Vaš zahtjev u proceduri, odnosno, dokle se došlo u rješavanju istog;

5. Kada preuzmete RJEŠENJE u kome piše da se odobrava nabavka slušnog aparata i individualne olive potrebno je da nam se javite radi dogovaranja probe slušnog aparata kao i termina isporuke.

 

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju, kao i svaku vrstu pomoći oko eventualnih problema nastalih u proceduri za nabavljanje slušnog aparata putem FZO RS.

051 315 662 , 051 327 310, 066 00 22 77