FONO MEDIC u ponudi ima baterije za slušne aprate i to:

- Baterije za zaušne slušne aparate za srednje teška oštećenja (312),

- Baterije za zaušne slušne aparate za teška slušna oštećenja (13),

- Baterije za zaušne slušne aparate za ekstremno teška oštećenja sluha (675),

- Baterije za ITE i CIC slušne aparate (10).


 Mjenjanje baterije: 

Da zamjenite bateriju:

·· Nježno otvorite vrata za bateriju u potpunosti bez upotrebe sile.

·· Izvadite dotrajalu bateriju.

·· Skinite naljepnicu sa nove baterije.

·· Postavite bateriju u vrata za bateriju tako da je glatka strana (znak +) okrenut prema gore.

·· Dobro zatvorite vrata za bateriju.


Važne informacije o baterijama:
 
·· Životni vijek baterije varira zbog uslova u kojima se koriste (prije će se istrošiti u bučnim sredinama).

·· Jednom kada se naljepnica odlijepi, potrebno je nekoliko sekundi da baterija da adekvatan napon.

·· Uvijek imajte pri ruci rezervnu bateriju.

·· Potrošenu bateriju treba zamjeniti odmah.

·· Ako nećete koristiti slušne aparate nekoliko dana, izvadite baterije iz njih.

·· Ako pronađete vlagu na bateriji, odmah je obrišite mekom krpom.

·· Istrošene baterije bi trebalo vratiti dobavljaču ili specijalisti za slušne aparate radi sigurnosnog bacanja.

·· Nikada ne spaljujte baterije. Mogu eksplodirati i izazvati povrede.

·· Nikada ne bacajte baterije sa komunalnim otpadom iz domaćinstva. One zagađuju životnu sredinu.


 

Za dodatne informacije nazovite 051 315 662, 051 327 310, 066 00 22 77 ili saznajte više putem e-maila