Učešće na I Kongresu ORL RS

Prvi Kongres i XV simpozijum otorinolaringologa Republike Srpskesa međunarodnim učešćem održan je 3.i 4.juna 2011. u Banja Luci .Udruženje otorinolaringologa je i ovog puta pozvalo ugledne domaće i strane predavače,u namjeri da prikaže najnovija saznanja iz različitih oblasti u otorinolaringologiji.

Na Kongesu je prikazano preko 70 radova iz svih oblasti otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije, sa više od 200 autora i koautora.

Delegaciju Fono Medic – a koja je pratila rad Kongresa i bila zadužena da predstavi slušna pomagala kompanije Bernafon  činili su: Milojko Grujičić, direktor, mr sci Šukalo Gordana, dr med, spec otorinolaringologije, Aleksandar Grujičić i Miroslav Malešević, audioprotetičari.

Rad naše ustanove dostojno je predstavljen u okviru sesije o Audiologiji i to putem usmenog izlaganja stručnog rada pod nazivom „UTICAJ NEKIH EPIDEMIOLOŠKIH,JATROGENIH I MORBIDITETNIH FAKTORA NA USPJEŠNOST LJEĆENJA SEKRETORNOG OTITISA“ od strane dr Gordane Šukalo.